Zadarska županija – Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

ISPOSTAVA BIOGRAD NA MORU

Adresa:
Dr. Franje Tuđmana 82
23 210 Biograd na Moru
(Bure centar)
Voditelj ispostave- upravni savjetnik za prostorno uređenje i gradnju
mr.sc. Dalibor Čepo

Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i gradnju
Lea Brnin, dipl. ing.građ.

Samostalni upravni referent za prostorno uređenje i gradnju
Hajdi Vulić, dipl. ing.građ

vježbenica
Jadranka Bajlo ing.građ.

Administrativni referent
Gordana Bačić

Kontakti
tel: 384-701,
tel: 384-792,
tel: 384-791,
tel: 384-796,
fax: 384-794
biograd.pdpug@zadarska-zupanija.hr

Radno vrijeme Ispostave:
svaki radni dan 08,00 – 16,00,
pisarnica radi od 08,30 do 12,00
dnevna pauza 12,00 do 12,30 sati

Radno vrijeme sa strankama:
Utorkom i četvrtkom od 08,30 – 12,00 sati