Ispostava Biograd Na Moru

Sektor veterinarske inspekcije
Služba veterinarske inspekcije
Odjel – Veterinarski ured Šibenik